Myrspov – (Limosa lapponica) – Bar-tailed Godwit

Här i Sverige ser vi myrspoven på flyttningen vår och höst. Framförallt ses den på vanliga sträcklokaler för vadare, såsom Skåne, Öland och Gotland samt Uppland, t ex Hjälstaviken. Det är alltid trevligt att se denna spov. De ses ofta i mindre flockar om 10 till 15 exemplar.

Dessa bilder är uteslutande från Öland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Mer om: