Kärrsångare – (Acrocephalus palustris) – Marsh Warbler

Kärrsångaren förekommer ganska allmänt i södra delarna av Sverige, framförallt utefter kusterna. Lite av en doldis och ofta tillbakadragen. Avslöjar sig på sin sång och sjunger ofta från en högre gren i buskage eller låg vegetation.

Bilderna nedan är framförallt från Öland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Mer om: