Bläsgås – (Anser albifrons) – Greater White-fronted Goose

Bläsgåsen ses i Sverige under flyttning. Den är något mindre än grågåsen och sädgåsen. Ses under flyttningen i mindre eller halvstora flockar på olika flyttlokaler. På flytten söderöver ses även ungfåglarna som inte fått den vita bläsen.

Bilderna är från Öland och Stockholms-trakten.

Senast uppdaterad 2022-05-02.

    Mer om: