Sparvuggla – Glaucidium passerinum – Eurasian Pygmy Owl

Detta är skogens lilla uggla. Ofta nyfiken och orädd. Sparvugglan ses ofta sitta högt i något träd, en gran eller en torraka, där den har god utsikt. På våren låter den höra sin enkla vissling.

Denna individ höll till vid Isbladskärret på Djurgården i Stockholm.

Senast uppdaterad 2023-02-14.

    Mer om: