Skedand – (Anas clypeata) – Northern Shoveler

Skedanden är en slättsjöarnas fågel. Den trivs i näringsrika insjöar eller havsvikar. På vintern drar den runt och ses vid öppna vatten i södra Sverige, i alla fall under milda vintrar.

Bilder från olika håll i södra Sverige.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Mer om: