Lärkor – svalor

Bilder på lärkor, piplärkor och seglare, svalor samt ärlor:

Bilder på lärkor:

Sånglärka
Berglärka

Bilder på svalor:

Ladusvala

Bilder på piplärkor:

Ängspiplärka

Bilder på ärlor:

Sädesärla
Citronärla