Stenskvätta – (Oenanthe oenanthe) – Wheatear

Den karaktäristiska stenskvättan är en vanligt förekommande häckfågel i vårt land. Öppna landskap och stenmurar eller andra stenpartier är dess favoritmiljö. Den trivs även i skärgårdsmiljöer om det finns håligheter att tillgå. En vaksam och ganska skygg fågel.

Dessa bilder är från Uppland och Öland.

Senast uppdaterad 2023-06-06.

    Mer om: