Turturduva – (Streptopelia turtur) – European Turtle Dove

Turturduvan är en mndre duva och relativt sällsynt Den förekommer dock då och då i landets södra delar.

Bilderna är från Öland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Mer om: