Sånglärka – (Alauda arvensis) – Eurasian Skylark

Sånglärkan kommer tidigt på våren, kanske redan i slutet av februari (längst i söder) eller under mars. Sången är vacker och typisk och hör till det öppna kulturlandskapet.

Bilderna är från Öland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Mer om: