Ängspiplärka – (Anthus pratensis) – Meadow Pipit

Ängspiplärkan hör till det öppna landskapet och de öppna markernas en av de allmänt förekommande fåglarna i denna biotop. Den rör sig i det korta gräset och söker föda i forma v små insekter.

Den bilderna är från Öland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.