Ängspiplärka – (Anthus pratensis) – Meadow Pipit

Ängspiplärkan hör till det öppna landskapet och de öppna markerna och får anses vara en allmänt förekommande fågel i denna biotop. Den rör sig i det korta gräset och söker föda i form av små insekter mm.

De två bilderna är från Öland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Mer om: