Bändelkorsnäbb – (Loxia leucoptera) – Two-barred Crossbill

Bändelkorsnäbben besöker våra trakter mest under sensommar och höst-vinter. Den ses då i mindre flockar eller tillsammans med andra korsnäbbar. Observeras då ofta i städer och samhällen. Den känns lätt igen med sina vita vingband i jämförelse med andra korsnäbbar. Den har också ett annat karaktäristiskt lockläte.

Dessa bilder är från Uppland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Mer om: