Mindre flugsnappare – (Ficedula parva) Read-breasted Flycatcher

Den mindre flugsnapparen är mer sällsynt än släktingarna grå och svartvit, om än lite på frammarsch i sydöstra Sverige. Den bygger gärna bo i håligheter i murkna träd eller liknande. Den utfärgade hanen är mycket stilig.

Bilderna från främst Öland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.