Blåmes – (Cyanistes caeruleus) – European Blue Tit

Blåmesen hör till de mer allmänt populära fåglarna. Den finns ofta i människans närhet och nyttjar ofta holkar eller andra håligheter skapade av människor. Den är också en frekvent och omtyckt gäst vid fågelmatningarna under vintern.

Bilderna från olika platser i Sverige.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Mer om: