Skärpiplärka – (Anthus petrosus) – Rock Pipit

Skärpiplärkan är skärgårdsmiljöernas piplärka. Den ses ofta på ensliga skär i yttre skärgården. På flyttning – både vår och höst – ses den då och då utefter den svenska kusten eller vid större flacka insjöar i kustnära områden.

Dessa bilder är från Öland.

Senast uppdaterad 2023-09-30.

    Mer om: