Mindre hackspett – (Dryobates minor) – Lesser spotted woodpecker

Den lilla mindre hackspetten har varit på tillbakagång i landet. Förhoppningsvis ökar de nu i antal. Den tyr sig till blandskog med inslag av äldre, murkna, lövträd – helst i fuktiga områden invid våtmarker eller åar och mindre sjöar. Det är alltid trevligt att få se denna lilla hackspett – ofta ganska oskygg.

Not. Anses numera tillhöra släktet Dryobates och inte längre Dendrocopos.

Dessa bilder är från Uppland.

Senast uppdaterad 2023-04-12.

    Mer om: