Fåglar

Här presenteras bilder på fåglar sorterade efter familjer och arter. Tanken är att det ska vara enkelt och lätt att hitta bilder på olika fåglar eller artgrupper. 

Klicka alltså på bilden för en viss familj (ibland grupper av familjer enligt beskrivningen). Då presenteras arter inom familjen (grupperna) med en bild per art. Klicka på bilden på en viss art och en sida med bilder på arten visas. Klicka på någon bild i foto-galleriet för att se en större bild och bläddra vidare.

Som alternativ finns även en artlista (alfabetisk) där man lätt och snabbt kan hitta olika fågelarter. Listan innehåller även t ex latinska namn och kan sorteras på valfritt sätt. 

Senast uppdaterad 2022-05-01.

Andfåglar

Här finns bilder på gäss, svanar, änder och dykänder samt skrakar.

  Knölsvan
Knölsvan

Duvor och hönsfåglar

Här finns bilder på duvor, storkar, tranor, hägrar, fälthöns m fl.

  Ringduva

Lommar och doppingar

Här finns bilder på lommar, doppingar och skarvar.

  Storlom

Rovfåglar

Här finns bilder på örnar, falkar, hökar, kärrhökar, vråkar samt glador mm.

  Havsörn

Vadare

Här finns bilder på snäppor, pipare, spovar och beckasiner samt vadaresvalor, ibisar och tjockfot.

  Större strandpipare

Måsfåglar

Här finns bilder på måsar, trutar, tärnor och labbar mm.

  Silvertärna

Ugglor, hackspettar m fl

Här finns bilder på ugglor, hackspettar, kungsfiskare, biätare, strömstare och sidensvans samt gök.

  Biätare

Lärkor och svalor

Här finns bilder på lärkor, piplärkor, ärlor, svalor och seglare.

  Ladusvala

Trastfåglar

Här finns bilder på stenskvättor, buskskvättor, rödstjärtar och näktergalar.

  Rödhake

Trastar mm

Här finns bilder på trastar, starar, nötväckor och trädkrypare mm.

  Koltrast

Sångare

Här finns bilder på sångare och kungsfåglar mm.

  Kärrsångare

Flugsnappare och mesar

Här finns bilder på flugsnappare och mesar samt gärdsmyg.

  Svartvit flugsnappare

Kråkor och starar mm

Här finns bilder på kråkor, skrikor, starar, törnskator och varfågel.

  Stare

Finkar och sparvar

Här finns bilder på sparvar, finkar och fältsparvar samt siskor, hämplingar och korsnäbbar.

  Gulsparv