Tofsvipa – (Vanellus vanellus) – Northern Lapving

Tofsvipan är nog den allra tidigaste vårvadaren till Sverige och ses ofta i slutat av februari eller början på mars i södra Sverige. Hennes läte är väl förknippat med öppna marker och landskap, ofta på åkrar eller med boskap på betesfält.

Bilderna är från olika platser i Sverige.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Mer om: