Mer om mig

Lite mer om mig, Stefan Lilienberg, och om min hobby och intresse som ornitolog och fotograf.

Kort historik

Jag är född och uppvuxen i Stockholm med omnejd. Sedan början av 1990-talet är jag bosatt i Bromma.

Ett av mina första fågelminnen är från ett tillfälle då en fiskgjuse slår en fisk intill vassen i sjön Tisnaren, syd-sydväst om Vingåker. Vi var på besök hos min mormor och morfar som bodde i byn Byle. Jag var nog 5-6 år gammal.

Mina föräldrar hade ett visst intresse för fåglar. Det blev starten för mitt engagemang och fågelintresse. Senare bidrog även min fars fotointresse till att jag också tog mig an den hobbyn. Inledningsvis var det två helt åtskilda fritidssysselsättningar.

Mitt intresse för djur och natur samt fåglar fortsatte i början/mitten av 1960-talet. Nyfikenheten och engagemanget för fåglar tog överhanden och under mellanstadietiden var vi flera i klassen som anammat denna hobby. Vi var ibland iväg på olika exkursioner till fågellokaler i Stockholms-området. Det hände också att vi tidiga mornar cyklade iväg till mindre fågelsjöar i Stockholms västra delar.

Under slutet av 1960-talet och en bit in på 1970-talet lånade jag även min fars filmkamera (dubbel-8) och gjorde en del försök att filma fåglar. Jag hade dels ett 38 mm och ett 75 mm objektiv till denna filmkamera (brännvidden kan tyckas liten – men går inte att jämföra med de brännvidder man relaterar till för systemkameror och dåtidens 35 mm film).

Under 1970-talet tog vi (mina klasskamrater och jag) oss själva iväg på exkursioner till fågellokaler såsom t ex Angarn, Hjälstaviken och Landsort (Öja). Under denna tid var inga kameror med. De kikare vi använde var tunga 7×50 eller motsvarande av traditionell typ. Den första tubkikaren var en Kowa. Vi var fyra killar som köpte den tillsammans.

I slutet av 1970-talet köpte jag en systemkamera – en Canon AE1. Senare kompletterades den med ett 300 mm objektiv (Tokina). Den utrustningen användes delvis ganska flitigt under 1980-talet och en bit in på 1990-talet. Inte enbart för att fotografera fåglar; det blev bilder på vänner, skidåkning, segling och skärgård mm.

I början av 2000-talet inhandlade jag den första digitala kameran. En mindre kamera med ett ganska bra fast zoom-objektiv. Men dessa kameror var inte lämpade att fotografera fåglar med.

Det dröjde till 2007 innan jag köpte en (på den tiden) något bättre digital kamera – en Canon EOS 400D. Den kompletterades sedan med ett 100-400 mm zoom-objektiv och från den tiden har fotograferandet av fåglar tagit fart.

Med åren har sedan kameror och objektiv uppgraderats.

Inriktning

Såväl fågelskådning som fotografering av fåglar har med åren fått olika inriktningar och variationer i de ornitologiska kretsarna.

Fågelskådning spänner från de riktiga ”hårdskådarna” som nästintill ständigt är på resande fot på olika larm. Allt för att utöka kryssarlistan – som gärna utökas med årslistor, landskapslistor mm. Andra fågelskådare utövar en mer avslappnad skådning. Andra har någon specialinriktning av ett eller annat slag.

Vartefter kamerorna utvecklats har också fågelfotograferandet utvecklats. Fotointresset har också ökat och spridit sig i omfattning bland ornitologer. Flera ornitologer för även en krysslista för antalet fotograferade arter.

Min skådarprofil

För mig har intresset för fåglar som hobby vuxit sig starkare de senaste 20-30 åren (efter ett uppehåll med mindre aktivt skådande under slutet av 1980-talet till mitten av 1990-talet). Numera – som pensionär – har jag bättre möjligheter att utnyttja väder och planera skådandet på ett passande sätt. Även mer spontana utflykter är lättare att göra.

För mig har fågelskådandet mer inriktat sig på att fotografera fåglar. Det finns en strävan att få så bra bilder på fåglar som möjligt. Även om man har bra bilder på en art kan man få bättre. Till detta ger jag mig gärna iväg ibland när ”larmet går” får att försöka fotografera lite mer sällsynta arter. Ibland går det bra, ibland mindre bra. Läs mer om min syn på bra fågelbilder.

Sedan omkring 2010 har jag lagt ut och visat bilder på fåglar på denna hemsida. Nu från slutet av 2021 har jag genomfört en betydande uppgradering av hemsidan.

Allt detta tillsammans utmynnar alltså i en hobby där fågelskådningen kombineras med fotografering och att underhålla en hemsida med mestadels fågelbilder, (även om det finns en del andra bilder också). Det som triggar och drar är att det alltid går att se fler fågelarter, få bättre bilder och utveckla hemsidan.