Tallbit – (Pinicola enucleator) – Pine Grosbeak

Tallbit är en nordlig fågel som vissa år förekommer i större mängder söderut, särskilt då förekomsten av bär är god – i synnerhet rönnbär. Under hösten/vintern 2019 höll tallbitar till i större antal i bl a östra Svealand.

Bilder från Uppland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Mer om: