Rovfåglar

Bilder på rovfåglar (örnar, falkar, hökar, vråkar mm):

Havsörn
Kungsörn
Fiskgjuse
Brun glada
Röd glada
Ängshök
Stäpphök
Fjällvråk
Ormvråk
Duvhök