Kärrsnäppa – (Calidris alpina) – Dunlin

Kärrsnäppan är tämligen allmän och ses runt de svenska kusterna under en stor del av året. De förekommer oftast i mindre eller större flockar. En typisk vadare vid strandängar och kuster.

Bilderna är från flera platser men är främst tagna på Öland.

Senast uppdaterad 2022-08-22.

    Mer om: