Kärrsnäppa – (Calidris alpina) Dunlin

Kärrsnäppan är tämligen allmän och ses runt de svenska kusterna under en stor del av året. De förekommer oftast i mindre eller större flockar. En typisk vadare vid strandängar och kuster.

Bilderna är från flera platser men främst tagna på Öland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.