Påfågelöga – (Inachis io) – Peacock

Den fina fjärilen påfågelöga symboliserar ofta en typisk svensk sommarfjäril. Den är allmän i de sydöstra delarna av landet och en bit upp efter Norrlands-kusten.

Vissa övervintrar som fjäril och ses då tidigt på våren.

Bilderna är främst från Uppland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

Tåtelsmygare

Citronfjäril

Blåvinge

Mindre guldvinge

Silverstreckad pärlemorfjäril

Amiralfjäril

Påfågelöga

Nässelfjäril