Strömstare – (Cinclus cinclus) – White-throated Dipper

Strömstaren förekommer i stort sett i hela landet. Den ses oftast vintertid vid öppna vatten, forsar och andra isfria områden där den söker föda i form av olika vattendjur. Den är till synes orädd och kastar sig i forsande vatten under sina födosök. Ganska tidigt på våren kan man höra dess sång.

Bilderna är främst från Stockholms-området.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Mer om: