Silverstreckad Pärlemorfjäril – (Argunnis paphia) – Silver Dotted Pearl Butterfly

Den silverstreckad Pärlemorfjäril är vanlig i södra och sydöstra Sverige. den är den största pärlemorfjärilen. Mycket vacker med sin grundfärg i orange och svarta prickar/streck. Den under backvingen har en annorlunda teckning i toner av grönt och ljusgrått.

Bilder från Uppland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.


Tåtelsmygare

Citronfjäril

Blåvinge

Mindre guldvinge

Silverstreckad pärlemorfjäril

Amiralfjäril

Påfågelöga

Nässelfjäril