Gluttsnäppa – (Tringa nebularia) – Common Greenshank

Gluttsnäppan häckar i norra delen av landet invid vattendrag och myrar eller liknande miljöer. Den ses ofta på flyttning utefter våra kuster och vid andra vanliga flyttlokaler i landet.

Dessa bilder är från Öland.

Senast uppdaterad 2022-08-28.

    Mer om: