Måsfåglar

Bilder på måsfåglar (labbar, trutar, måsar och tärnor):

Trutar:

Sillrut

Vittrut

Vitvingad trut

Måsar:

Dvärgmås

Skrattmås

Fiskmås

Tärnor:

Silvertärna

Labbar:
(Endast dokumentationsbilder).

Bredstjärtad labb

Fjällabb