Enkelbeckasin – (Gallinago gallinago) – Common Snipe

Enkelbeckasin är en av våtmarkernas och fågelsjöarnas invånare. Den karaktäristiska spelflykten med de vibrerande stjärtfjädrarnas ljud är omisskännligt. Teckningen är anpassad för bästa möjliga kamouflage.

Bilderna är från framförallt från Öland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Mer om: