Ringduva – (Columba palumbus) – Common Wood Pigeon

Ringduvan är den största vanligt förekommande duvan i Sverige. Den uppträder mer och mer i närheten av människor i städerna. Ringduvan har blivit mer vanligt förekommande de senaste 10-15 åren. Den anländer numera ofta ganska tidigt på våren.

Bilderna är tagna på olika håll i landet.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Mer om: