Dubbeltrast – (Turdus viscivorus) – Mistle Thrush

Dubbeltrasten är vår största trast, betydligt större än taltrasten. En skogsfågel som främst häckar i blandskog med delvis öppna marker eller hällar.

Bilderna är från Uppland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Mer om: