Talgoxe – (Parus major) – Great tit

Talgoxen hör till de vanligare arterna för gemene man. Den ses ofta i stadsmiljöer eller i närheten av människor. Talgoxen är holkbyggare och tar ofta mesholkarna i besittning. Talgoxen brukar också höra till en av de vanligaste arterna vid vinterfågelräkningarna sista helgen i januari.

Bilderna från olika platser i Sverige.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Mer om: