Stare – (Sturnus vulgaris) – Common Starling

Staren är tidig på våren och bygger sina bon i holkar och håligheter. Staren ses ofta som en, till färgen, svart fågel – men kan vara väldigt vacker i skimrande färger i sin praktdräkt på våren. En karaktärsfågel på större gräsytor och strandängar mm.

Bilderna är från olika platser håll i landet.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Mer om: