Citronfjäril – (Gonepteryx rhamni) – Birmstone

Citronfjärilen är ofta den första fjärilen man kan få syn på under våren. De övervintrar som utvecklade fjärilar. Alltid lika kul och välkomnande att se den då den dyker upp.

Bilderna är främst från Uppland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

Tåtelsmygare

Citronfjäril

Blåvinge

Mindre guldvinge

Silverstreckad pärlemorfjäril

Amiralfjäril

Påfågelöga

Nässelfjäril