Varfågel – (Lanius excubitor) – Great Grey Shrike

Varfågeln är en nordlig fågel som ses söderut i landet under vinterhalvåret. Den söker föda invid slättsjöar och myrlandskap och andra öppna ängsmarker med diken eller fuktiga områden. Den sitter ofta och spanar, gärna högt, innan den snabbt dyker ned efter föda i form av mindre däggdjur eller ödlor och grodor mm.

Bilderna är från Västmanland.

Senast uppdaterad 2024-02-01.

    Mer om: