Orre – (Lyrurus tetrix) – Black Grouse

Orren är ofta svår att få syn på och den är en utpräglad skogsfågel. Har man turen att hitta en spelplats kan man höra den särpräglade spelceremonin.

Dessa bilder är tagna från gömsle i Västmanland.

Senast uppdaterad 2024-04-18.

    Mer om:

Fler bilder från orrgömslet.