Biätare – (Merops apiaster) – European Bee-eater

Biätaren ses numera i stort sett årligen i Sverige i enstaka exemplar. År 2015 blev dock ett exceptionellt år med många biätare under en längre period på Öland, med början den 5 juni.

Dessa bilder är från Öland 2015.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Mer om: