Rapphöna – (Perdix perdix) – Grey Partridge

Den skygga rapphönan ses ofta i grupper på öppna fält intill buskage eller annan lämplig miljö att gömma sig i. Rapphönan är ganska stationär och kan ses året om.

Dessa bilder är från Öland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Mer om: