Stäpphök – (Circus macrourus) – Pallid Harrier

Stäpphöken ses oftare över Sverige under flyttning. En vacker hök med en typisk ljus halskrage.
Dessa bilder är från Öland, Ottenby, udden.

Senast uppdaterad 2021-12-31.