Finkar – sparvar

Bilder finkar, sparvar, fältsparvar samt korsnäbbar och tallbit: