Finkar – sparvar

Bilder finkar, sparvar, fältsparvar samt korsnäbbar och tallbit:

Bilder på finkar och sparvar:

Gråsparv

Pilfink

Bofink

Bergfink

Grönfink

Bilder på hämplingar:

Gulhämpling

Vinterhämpling

Bilder på korsnäbbar och tallbit:

Tallbit

Bändelkorsnäbb

Bilder på fältsparvar:

Sävsparv

Ortolansparv

Gulsparv


Vidare till: