Tåtelsmygare – (Thymelicus lineola) – Essex Skipper

Egentligen mindre tåtelsmygare, är vanligt förekommande fjäril i södra delen av Sverige (Götaland och Östra Svealand). Den håller inte vingarna lika utbredda som många andra dagfjärilar men den kan ofta ses sittande ganska fint ändå så att de orange-färgade vingarna ses tydligt.

Bilder från Uppland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

Tåtelsmygare

Citronfjäril

Blåvinge

Mindre guldvinge

Silverstreckad pärlemorfjäril

Amiralfjäril

Påfågelöga

Nässelfjäril