Större hackspett – (Dendrocopos major) – Great spotted woodpecker

Den större hackspetten är tämligen vanligt förekommande i landet och ses ofta i människans närhet. Den är ofta framme vid fågelmatningarna vintertid.

Dessa bilder är Götaland och Svealand.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Mer om: