Grå flugsnappare – (Muscicapa striata) – Spotted Flycatcher

Den grå flugsnapparen är en trädgårdarnas mest omtyckta vän. Den finns även i glesa barrskogar eller blandskogar. Gärna i närheten av människor där olika gömslen och ”hyllor” utgör bra boplatser. Sången hörs sällan men varnings- och lockläte är mer frekvent.

Bilderna från främst Stockholms skärgård, Möja, men även från exempelvis Öland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Mer om: