Sädgås – (Anser fabalis) – Bean Goose

Sädgåsen häckar i norr och ses i Sverige under flyttningen. Ofta ganska skygg. Den har ett mörkare huvud och delvis mörk näbbrot jämfört med grågåsen. Även vingarna är mörkare än grågåsens. Annars snarlik grågåsen. Sädgåsen förekommer ganska allmänt i södra och mellersta Sverige under flyttningen.

Bilderna är från olika håll i Sverige.

Senast uppdaterad 2022-05-02.

    Mer om: