Andfåglar

Bilder på gäss svanar och änder:

Bilder på svanar:

Knölsvan

Sångsvan

Bilder på gäss:

Bläsgås

Sädgås

Vitkindad gås

Rödhalsad gås

Bilder på änder:

Gräsand

Skedand

Snatterand

Bilder på dykänder:

Brunand

Knipa

Vigg

Bergand

Rödhuvad dykand

Ejder

Praktejder

Salskrake