Större strandpipare – (Charadrius hiaticula) – Common Ringed Plower

Den större strandpiparen är en omtyckt vadarfågel. Sommardräkten är vacker. Hon har också ett läte som hör strand- och kustmiljöerna till.

Bilderna är främst från Öland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Läs även: