Svartpannad törnskata – (Lanius minor) – Lesser Grey Shrike

Den svartpannade törnskatan ses sällsynt i Sverige om våren och sommaren. Den trivs gärna vid odlade öppna marker eller i närheten av boskap och/eller hästar i beteshagar.

Bilderna är från Uppland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

    Mer om: