Kungsfågelsångare – (Phylloscopus proregulus) Pallas’s Leaf Warbler

Kungsfågelsångaren är en av höstens alla sångare i sydöstra Sverige. En lite fin och vältecknad sångare. Uppträder lite invasionsartat men ses numera i stort årligen.

Dessa bilder är från Öland, Ottenby, fyrträdgården.

Senast uppdaterad 2021-12-31.