Törnsångare – (Sylvia communis) Common Whitethroat

Törnsångaren är allmänt förekommande och känns lätt igen på sin karaktäristiska sång. Den tillhör främst buskmarksmiljöer.

Dessa bilder är från olika platser i Sverige.

Senast uppdaterad 2021-12-31.