Om bra bilder på fåglar

På samma sätt som olika fågelskådare har olika inriktningar eller olika specialintressen inom ornitologin tror jag även att olika fågelfotografer har olika uppfattningar om vad som är en bra fågelbild.

För mig gäller framförallt följande för en bra bild på en fågel:

  • Skärpan på fågel måste vara rätt – antingen på hela fågeln eller på huvud, näbb och öga.
  • Platsen eller miljön bör vara så arttypisk som mjöligt.
  • Ljuset ska vara rätt – eller fånga fågeln med ett ljus på ett intressant sätt.
  • Bakgrunden bör vara så diffus (oskarp) och så enfärgad som möjligt.
  • Fågeln bör framträda på ett bra sätt mot bakgrunden – helst i helfigur.
  • Blicken – det bör finnas en ”kontakt” med fågeln.
  • Vinkeln – eller närheten – det ska finnas en känsla av att man är ”hos” fågeln.  

Nedan två fågelboks- eller fågelplanschbilder. Det är bilder som är tagna i bra ljus och där båda fåglarna visar sig helt i profil. Arttypiska karaktärer är med och miljön är ok.

Bilden på knölsvanen har sin egen lilla historia. Jag hade rekognoserat på platsen dagen innan. Jag hade siktet inställt på att få bra bilder på större strandpipare och/eller kärrsnäppor. Det var första gången jag låg i ett gömsle. Jag var på platsen tidigt på morgonen och väntade på att snäpporna skulle komma fram. Då kommer denna svan glidande in mot land. Jag tänker att jag tar några bilder för att samtidigt kolla att allt är ok och fungerar som det ska med kamera och skärpa mm. Först när jag kom hem och gick igenom bilderna såg jag hur bra några av bilderna var på knölsvanen.