Mindre guldvinge – (Lycaena phlaeas) – Small Copper

Den mindre guldvingen är allmän i den sydöstra delen av Sverige. Den är alltid lika vacker med sin kontrastrika översida av vingarna.Den finns på solexponerade platser vid berg eller gläntor.

De är små och relativt svåra att fotografera.

Bilder till största delen från Uppland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.

Tåtelsmygare

Citronfjäril

Blåvinge

Mindre guldvinge

Silverstreckad pärlemorfjäril

Amiralfjäril

Påfågelöga

Nässelfjäril