Dalripa – (Lagopus lagopus) Willow Ptarmigan

Dalripan finns vanligen ovan trädgränsen i den svenska fjällvärlden. Bilderna är från norra Dalarna.

Senast uppdaterad 2021-12-31.